नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

प्राविधिक प्रकाशन

सि.नं शीर्षक
1 Selected Parameters on Dairy, Goat and Chyangra Farming डाउनलोड
2 Poster_Hygienic Milk Production डाउनलोड
3 BUYERS ASSESSMENT REPORT ON GOAT MEAT डाउनलोड
4 BUYERS ASSESSMENT REPORT ON DAIRY डाउनलोड
5 BUYERS ASSESSMENT REPORT ON CHYANGRA PASHMINA डाउनलोड
6 पशु सेवा प्रविधि डाउनलोड
7 पशु सेवा सामाजिक परिचालक हाते पुस्तक डाउनलोड
8 मासु तथा दूधको खाद्यस्वच्छ्ता सम्बन्धी उपभोक्ता सचेतना पुस्तिका डाउनलोड
9 गुणस्तरीय पश्मिनाका लागि असल उत्पादन अभ्यासहरु। डाउनलोड
10 जलवायुमैत्री पशुपालनका प्रविधि र अभ्यासहरू डाउनलोड
11 पशु पोषणमा खनिज तत्वको महत्व र खनिज मिश्रण बनाउने विधि डाउनलोड
12 Flip Book_साइलेज उत्पादन विधि डाउनलोड
13 Flip Book_स्वच्छ दुध उपादान तथा परिचालनका क्रियाकलप तथा अभ्यासहरू डाउनलोड
14 आयोजना कार्यान्वयनका पाच वर्ष पशु सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र मूल्य शृंखला विकासमा प्राप्त सफलताहरु डाउनलोड
15 NLSIP Endline Survey_Final Report_२०२४.०२.१५ डाउनलोड