नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

प्राविधिक प्रकाशन

सि.नं शीर्षक
1 Selected Parameters on Dairy, Goat and Chyangra Farming डाउनलोड
2 Poster_Hygienic Milk Production डाउनलोड
3 BUYERS ASSESSMENT REPORT ON GOAT MEAT डाउनलोड
4 BUYERS ASSESSMENT REPORT ON DAIRY डाउनलोड
5 BUYERS ASSESSMENT REPORT ON CHYANGRA PASHMINA डाउनलोड
6 पशु सेवा प्रविधि डाउनलोड
7 पशु सेवा सामाजिक परिचालक हाते पुस्तक डाउनलोड
8 मासु तथा दूधको खाद्यस्वच्छ्ता सम्बन्धी उपभोक्ता सचेतना पुस्तिका डाउनलोड
9 गुणस्तरीय पश्मिनाका लागि असल उत्पादन अभ्यासहरु। डाउनलोड