व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन

Recent Activities :
Procurement of LSD and FMD Vaccine for vaccination Program आयोजना कार्यान्वयनका पाच वर्ष पशु सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र मूल्य शृंखला विकासमा प्राप्त सफलताहरु Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-353121-CW-RFB) Flip Book_स्वच्छ दुध उपादान तथा परिचालनका क्रियाकलप तथा अभ्यासहरू Flip Book_साइलेज उत्पादन विधि पशु पोषणमा खनिज तत्वको महत्व र खनिज मिश्रण बनाउने विधि जलवायुमैत्री पशुपालनका प्रविधि र अभ्यासहरू Cancellation of Procurement Process ( Procurement of Reagents RT PCR Machine/ Contract ID-NP-MOLD-304617-GO-RFB) Cancellation of Procurement Process ( Procurement of Reagents RT PCR Machine/ Contract ID-NP-MOLD-304617-GO-RFB) Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2021/2022 Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2020/2021 NLSIP Bulletin-VI सियारी पशु हाट बजार_ व्यवसाय योजना (नमुनाको लागि) पशु हाटबजार संचालन विधि (नमूना ) Invitation for Bids ( Contract Identification Number : NP-MOLD-337341-CW-RFB) Feed Resources, Feeding Practices, Nutritional Status, and Future Strategies Breeding Strategy and Action Plan for Genetic Improvement of Livestock in Nepal Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-312544-CW-RFB) Invitation for Bids for the Procurement of FMD Vaccine, Logistics for FMD Vaccination Program and Diagnostic Kits. गुणस्तरीय पश्मिनाका लागि असल उत्पादन अभ्यासहरु। Invitation for Bids( Contract Identification Number NP-MOLD-329634-CW-RFB-Slice 01 and Slice 02 आ.व. २०७८/७९ को बार्षिक बजेट, निकाशा र खर्च आ.ब. २०७८/७९ को बेरुजुको विवरण आ.ब. २०७८/७९ को प्रगति कम हुनाका कारणहरु आ.ब. २०७८/७९ को राजश्व विवरण आ.ब. २०७८/७९ को बार्षिक प्रगति आ.ब. २०७७/७८ भारित र वित्तीय प्रगतिको तुलनात्मक विवरण आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक बजेट, निकाशा र खर्च आ.व.२०७७/७८ को राजश्व विवरण आ.व. २०७७.७८ को बार्षिक भारित प्रगति आ.ब. २०७७/७८ को बेरुजु विवरण आ.ब. २०७७/७८ को बार्षिक प्रगति आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक प्रगति PPRS निर्देशिका २०७९ आयोजनाको प्रतिफल Project Apprisal Document ESMF for NLSIP May 16 2019 Updated Version Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2019/2020 Implementation Progress Report (Annual) Fiscal Year 2018/2019 परियोजना कार्यान्वयन पुस्तिका (Project Implementation Manual) 1. Invitation for Bid for the Construction of Compound Wall at NVC, Surkhet 2. Invitation for Bid for the Construction of Compound Wall and Landscaping at NVC,Tripureshwar 3.Invitation for Bid for the Construction of Compound Wall at Animal Quarantin, Kanchanpur Invitation for Bids for the Procurement of Refrigerator with Freezing Compartment मासु तथा दूधको खाद्यस्वच्छ्ता सम्बन्धी उपभोक्ता सचेतना पुस्तिका पशु सेवा सामाजिक परिचालक हाते पुस्तक पशु सेवा प्रविधि NLSIP बुलेटिन Vol. 5 CENA रिपोर्ट भोल्युम-2 CENA रिपोर्ट भोल्युम-1 NLSIP बुलेटिन Vol.1 NLSIP बुलेटिन Vol.2 NLSIP बुलेटिन Vol.3 NLSIP बुलेटिन Vol.4 नमूना प्रस्ताव - सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण
  • Cattle Shed Constructed Under Sub-Project

  • An image of Livestock owner

  • Livestock

  • Discussion with general people

Introduction

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, छनौट गरिएका पशुजन्य मूल्य शृंखलामा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, पशुजन्य उत्पादनहरुको मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र नेपालको पशु सेवा क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालद्वारा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरिएको आयोजना हो । यो आयोजना आ.व. २०७४ /७५ देखि कार्यान्वयनमा आएको छ र आ.व. २०८०/८१ मा सम्पन्न हुने छ ।

यो आयोजनाले १७०० उत्पादक संस्था (कृषक समूह र सहकारी) मा आवद्ध भएका ४५ प्रतिशत महिला सहित २००,००० लाभग्राहीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउन  लक्ष राखेको छ ।

यो आयोजनाको मुख्य कार्यक्षेत्र चित्र–१ मा देखाइए अनुसारका ५ वटा प्रदेशक ... Read more

Dr. Ram Nandan Tiwari

Dr. Ram Nandan Tiwari

Project Director

Dr. Prabesh Sharma

Dr. Prabesh Sharma

Information Officer
9851157531

Sorry! Data is not available.
View All
Sorry! Data is not available.
View All
Title

Project Apprisal Document

Published On :2023-01-05 10:34:13

Download

ESMF for NLSIP May 16 2019 Updated Version

Published On :2023-01-05 10:32:06

Download

Project Implementation Manual

Published On :2023-01-04 15:56:58

Download
View All
Title

PPRS Guideline 2079

Published On :2023-01-12 14:20:50

Download

सरोकारवाला विचारविमर्श मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, 2075

Published On :2022-11-18 14:05:46

Download

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, 2075

Published On :2022-11-18 14:05:30

Download

उप-आयोजना अवधारणा पत्र तयारी तथा प्रमाणीकरण विधि

Published On :2022-11-18 14:04:46

Download
View All
Title

नमूना प्रस्ताव - सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण

Published On :2022-11-18 14:55:41

Download

पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, 2076 को पाठ्यक्रम (PSC):

Published On :2022-11-18 14:09:33

Download

पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, 2076

Published On :2022-11-18 14:08:57

Download
View All

Major Publications