नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

सम्बन्धित लिंक्स

ताजा जानकारी


Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-407495-GO-RFB) Procurement of FMD

पुरा पढ्नुहोस्

Addendum 2 of Procurement of FMD Vaccines (NP-MOLD-407495-GO-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्

Notification of Award of Procurement of HPLC Water Generator.

पुरा पढ्नुहोस्

Notification of Award of Procurement of UV-VIS Spectrophotometer .

पुरा पढ्नुहोस्
०४ माघ
२०८०

Notice for Procurement of HPLC Water Generator Contract id no. NP-MOLD-397203-GO-RFQ

पुरा पढ्नुहोस्
०४ माघ
२०८०

Notice for Procurement of UV-VIS Spectrophotometer Contract id no. NP-MOLD-397200-GO-RFQ

पुरा पढ्नुहोस्