नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

वातावरण व्यवस्थापन योजना

सि.नं शीर्षक
1 ESMP, LSC, Sunwal, Nawalparasi डाउनलोड
2 E&S Screening Report, LSC, Sunwal Nawalparasi डाउनलोड
3 ESMP, LSC, Musikot, Gulmi डाउनलोड
4 E&S Screening Report, LSC, Gulmi डाउनलोड
5 ESMP, LSC, Chaudandigadhi, Udayapur डाउनलोड
6 E&S Screening Report, LSC, Chaudandigadhi, Udayapur डाउनलोड
7 ESMP, Chandragiri, Kathmandu डाउनलोड
8 E&S Screening Report, LSC, Chandragiri, Kathmandu डाउनलोड
9 Final ESMP_LSC_Binayi_Triveni डाउनलोड
10 Final E&S Screening report, LSC, Binayi Triveni डाउनलोड
11 Final ESMP, Bethanchowk, Kavre डाउनलोड
12 Final E&S Screening Report, LSC, Bethanchowk,Kavre डाउनलोड
13 ECOP For Construction of Goat Shed, Godawari Municipality-४, Budhitola, Kailali डाउनलोड
14 Environment & Social Screening Report, Goat Shed, Kailali डाउनलोड
15 E& S Screening Report, NLBO, Kaski, Pokhara डाउनलोड
16 ESMP, Bull Shed, Lahan, Siraha डाउनलोड
17 E & S Screening Report, NLBO, Lahan, Siraha डाउनलोड
18 E&S Screening, LM, Rangeli, Morang डाउनलोड
19 E&S Screening, LM, Rangeli, Morang डाउनलोड