नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

Invitation for Bids for the Procurement and Installation of USG and Hematology Analyzer Contract Id NP-MOLD-304614-Go-RFB (2 Slice)