नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

Cancellation of Procurement Process ( Procurement of Reagents RT PCR Machine/ Contract ID-NP-MOLD-304617-GO-RFB)