नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

आयोजना सम्बन्धी दस्तावेज

सि.नं शीर्षक
1 परियोजना कार्यान्वयन पुस्तिका (Project Implementation Manual) डाउनलोड
2 ESMF for NLSIP May १६ २०१९ Updated Version डाउनलोड
3 Project Apprisal Document डाउनलोड