नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

वृत्त चित्र

क्र.सं. नाम
1. रास्ट्रिय गान Watch Video
2. हवाइ उद्दार सम्बन्धी Watch Video

ताजा जानकारी

१८ माघ
२०७९

Invitation for Bids ( Contract Identification Number : NP-MOLD-337341-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
११ माघ
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-312544-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
०२ माघ
२०७९

Invitation for Bids( Contract Identification Number NP-MOLD-329634-CW-RFB-Slice 01 and Slice 02

पुरा पढ्नुहोस्
११ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Suklagandaki, Tanahu (NP-MOLD-312546-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
११ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Sahidnagar, Dhanusha (NP-MOLD-312542-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
०१ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Harion, Sarlahi (NP-MOLD-312547-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्