नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

सूचना तथा समाचार


Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-४०७४९५-GO-RFB) Procurement of FMD

पुरा पढ्नुहोस्
०४ माघ
२०८०

Notice for Procurement of HPLC Water Generator Contract id no. NP-MOLD-३९७२०३-GO-RFQ

पुरा पढ्नुहोस्
०४ माघ
२०८०

Notice for Procurement of UV-VIS Spectrophotometer Contract id no. NP-MOLD-३९७२००-GO-RFQ

पुरा पढ्नुहोस्
१० माघ
२०८०

Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-३९२३७१-GO-RFB Slice १)

पुरा पढ्नुहोस्
१० माघ
२०८०

Cancellation of procurement process (NP-MOALD-३९२३७१-GO-RFB Slice २)

पुरा पढ्नुहोस्
२९ मंसिर
२०८०

Cancellation of Procurement Process ( Procurement of Reagents RT PCR Machine/ Contract ID-NP-MOLD-३०४६१७-GO-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
११ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Suklagandaki, Tanahu (NP-MOLD-३१२५४६-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
११ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Sahidnagar, Dhanusha (NP-MOLD-३१२५४२-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
०१ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Harion, Sarlahi (NP-MOLD-३१२५४७-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
३० कात्तिक
२०७९
२८ कात्तिक
२०७९
३१ असोज
२०७९

बोलपत्र पेश गर्नुपूर्वको बैठक सारिएको सम्बन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्
२८ भदौ
२०७९

Notice (Contract ID : NP-MOLD-३००४१२-CS-INDV)

पुरा पढ्नुहोस्
२७ भदौ
२०७९

कृषक, उद्यमी/व्यवसायीवर्गमा अनुरोध ।

पुरा पढ्नुहोस्
२३ भदौ
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, morang (NP-MOLD-२९०९९१-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
२३ भदौ
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Sarlahi (NP-MOLD-२९०९९०-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
२३ भदौ
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Syangja (NP-MOLD-२९०९८९-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
२३ भदौ
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Rupandehi (NP-MOLD-२९०९८८-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
२१ भदौ
२०७९
१२ भदौ
२०७९
१८ श्रावण
२०७९

Terms of Reference(ToR) for Pedigree Performance Recording System and data Management and Operation/Breeding Expert(Individual Consultant)

पुरा पढ्नुहोस्
१८ श्रावण
२०७९

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१८ श्रावण
२०७९

Request for Expressions of Interest Procurement of Consultant for Performance Pedigree Recording System and Data Management and Operation/Breeding Expert.

पुरा पढ्नुहोस्
१२ श्रावण
२०७९

फिउजन एग्रो कृषक समूहको बोलपत्र आह्वानको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
१० श्रावण
२०७९