नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

सम्बन्धित लिंक्स

ताजा जानकारी

२६ कात्तिक
२०८०

Procurement of LSD and FMD Vaccine for vaccination Program

पुरा पढ्नुहोस्
२९ भदौ
२०८०

Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-353121-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्

Cancellation of Procurement Process ( Procurement of Reagents RT PCR Machine/ Contract ID-NP-MOLD-304617-GO-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्

Cancellation of Procurement Process ( Procurement of Reagents RT PCR Machine/ Contract ID-NP-MOLD-304617-GO-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
१८ माघ
२०७९

Invitation for Bids ( Contract Identification Number : NP-MOLD-337341-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
११ माघ
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-312544-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्