नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपाल लाईभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

हरिहरभवन, ललितपुर

सम्बन्धित लिंक्स

ताजा जानकारी

१८ माघ
२०७९

Invitation for Bids ( Contract Identification Number : NP-MOLD-337341-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
११ माघ
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract ( NP-MOLD-312544-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
०२ माघ
२०७९

Invitation for Bids( Contract Identification Number NP-MOLD-329634-CW-RFB-Slice 01 and Slice 02

पुरा पढ्नुहोस्
११ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Suklagandaki, Tanahu (NP-MOLD-312546-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
११ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Sahidnagar, Dhanusha (NP-MOLD-312542-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्
०१ मंसिर
२०७९

Issuance of letter of intent to award the contract of the construction of Livestock Service Center, Harion, Sarlahi (NP-MOLD-312547-CW-RFB)

पुरा पढ्नुहोस्